Om kursen

Marie och Lisa
– Två stolta spelpäron!

SPELPÄRON är framtagen av Lisa Sällvin (Månster Design) och Marie Hallén (Medieladan). Kursidén var en av vinnarna i Post- och Telestyrelsens innovationstävling med temat ”Förenkla för föräldrar”.  I denna tävling efterfrågade PTS it-lösningar som kan ge personer bättre förutsättningar i sin roll som förälder.

Själva stötte vi dagligen på föräldrar som var oroliga över – och ofta klagade på- hur mycket tid som barnen spenderade vid datorspel. Och såklart – också i våra egna hem uppkom diskussioner om spelens dragningskraft. Vad är egentligen lagom mycket speltid vid en dator? Är de inte väldigt våldsamma alla datorspel, och sitter de inte inne väldigt mycket… Att vara ett SPELPÄRON är inte alltid så lätt. Man blir orolig och frustrerad.

Men också väldigt nyfiken på vad det är som ens barn vill ägna så mycket tid åt. Därför ville vi gärna göra den här webbkursen. Vi ville veta mer om vad spelen går ut på, vad som rör sig i huvudet på en E-sportare, och hur andra familjer har det.

Vi ville också att kursen skulle fungera för så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga. Många tankar har därför lagts vid hur vi gör kursen och alla kursvideos lättillgängliga. Genom PTS kom vi i kontakt med ETU – som ihop med Raket webbyrå tagit fram ett wordpresstema med hög tillgänglighetsfaktor. Temat heter Wally, och det följer WCAG 2.0 AA och webbriktlinjer.se, och är testat mot användare med olika förutsättningar. I vår film ingår en mängd filmer, alla är textade (valbart i spelaren), och inleds och avslutas på liknande sätt.

Välkommen till kursen för Spelpäron. Vi hoppas du vill bli en mer engagerad gaming-förälder!

/Lisa och Marie